Các nhà máy đã triển khai (Japan Factory)

Gửi ngày: 18 tháng 10 năm 2012

1. Project Name: Tone Viet Nam (KCN Nhơn Trạch 3- Giai Đoạn 2, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai)

    Scope work: Installing Network Lan

    Sub-contractor of: NEC VIETNAM

2. Project Name: NPV Steel (http://nipponsteelpipevn.com/)

    Scope work: Installing CCTV, WIFI (scan code)

    Sub-contractor of: NEC VIETNAM

Share Facebook

Tác giả: Tân Thuận Phát

Các tin khác

Các tin mới hơn

Xem tất cả nhóm tin >>