THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM

SM2FO Cáp quang 2FO

Cáp quang 2FO dạng dẹp có thể dùng conector, dùng kéo thuê bao.

Share Facebook

Đã xem: 894 | Cập nhật lần cuối: 1/3/2016 4:49:13 PM | In tin | Gửi mail

Các sản phẩm khác

Sản phẩm mới hơn

SM12FO Cáp quang 12FO

Cáp quang 12FO

SM4FO Cáp quang 4FO

Xem tất cả nhóm tin