Giới thiệu Công ty Tân Thuận Phát

Cung cấp thiết bị viễn các hệ thống : IBS, Tel-data , Catv. Đầu tư hạ tầng viễn thông vào các dự án tòa nhà cao tầng. Cung cấp và cho thuê hạ tầng viễn thông. Tư vấn thiết kế và giải pháp thiết kế ME điện nhẹ dự án tòa nhà cao tầng : Office, Chung cư, Khách sạn, bệnh viện.

Cung cấp vật tư thiết bị Viễn Thông

Cung cấp thiết bị viễn các hệ thống : IBS, Tel-data , Catv. Đầu tư hạ tầng viễn thông vào các dự án tòa nhà cao tầng. Cung cấp và cho thuê hạ tầng viễn thông. Tư vấn thiết kế và giải pháp thiết kế ME điện nhẹ dự án tòa nhà cao tầng : Office, Chung cư, Khách sạn, bệnh viện.