Các công trình cao tầng đã triển khai thi công

Khách Sạn 5 Sao Pullman, Khách sạn Liberty Tôn Đức Thắng, Chung cư Tín Phong.

Các nhà máy đã triển khai (Japan Factory)

Các nhà máy Nhật đã triển khai: TONE VIETNAM, NPV STEEL VIETNAM....