Tìm hiểu về công nghệ truyền hình cáp

Là công nghê truyền vô tuyến thông qua dây cáp, dây cáp được sử dung ở đây có thể là cáp quang hay cáp đồng truc. Đồng thời tín hiêu truyền dẫn là tín hiệu kỹ thuât số, do đó ở đầu cuối cần có bô thu và giải mã.

Cấu tạo sợi cáp quang và phân loại cáp

Chủng loại cáp quang trong ngành công nghiệp cáp cấu trúc vô cùng đa dạng. Ứng với mỗi loại môi trường khác nhau, cấu tạo cáp quang cũng được chế tạo khác nhau để tương thích. Cấu tạo gồm 5 thành phần...