THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM

IPTV IP+Analog

  • Server PCS400R của LG, không tốn phí license cho từng TV
  • Có thể quản lý tập trung toàn bộ danh sách kênh TV, khi cần thay đổi thứ tự/ tần số kênh bộ phận kĩ thuật không cần phải tới từng TV để cài -> chỉ cần truy câp server để chỉnh sửa, toàn bộ TV sẽ tự động cập nhật
  • Tạo được 22 kênh nội bộ khách sạn.
  • Có thể đẩy giao diện thông tin khách sạn lên TV, tối đa tạo được 40 trang, 8 mục -> nâng cao tính marketing cho khách sạn, không cần in bảng cứng
  • Trên TV khách có thể sử dụng app như Youtube hay Webbrowser, truy cập Internet
  • IPTV có  giải pháp IP or Analog
  • https://www.youtube.com/watch?v=qKqKJ2birCQ

Download tập tin

Share Facebook

Đã xem: 591 | Cập nhật lần cuối: 11/12/2019 9:46:59 AM | In tin | Gửi mail

Các sản phẩm khác

Sản phẩm mới hơn

Xem tất cả nhóm tin